زندگينامه 12 امام در قالب فايل پاورپوينت
  حركت انتقالي زمين و پيدايش فصول

نكاتي براي كاشت و برداشت سبزيجات در خانه

نمونه سوال رياضي پايه اول

نمونه سوال رياضي پايه دوم

نمونه سوال رياضي پايه سوم

آموزش اعداد

توجه

اولياي محترم آيا ميدانيد اين مدرسه جزء چهار مدرسه اي است كه در سطح منطقه 4 تهران در طرح مديريت تعالي قرار گرفته است؟

برنامه تعالي مديريت مدرسه سعي دارد با تكيه بر سند تحول بنيادين و نگاهي تعالي بخش ، مدرسه محور ، مشاركت جو و كيفيت مدار ضمن تمركز بر فرآيندهاي مديريتي شرايطي را فرآهم آورد تا كليه ي عوامل موثر در مديريت مدرسه ضمن شناسايي ظرفيت ها و توانايي هاي داخلي و پيراموني خود ، با اتخاذ رويكرد برنامه محوري نسبت به تعيين اهداف و طراحي برنامه ي عملياتي مدرسه اقدام كند و با نگاهي تيزبين و نقاد به صورت مستمر عملكرد مدرسه خود را نسبت به نقشه ي راه يا برنامه ي عملياتي و هدف هاي قصد شده بسنجد . 
هم چنين به منظور جلوگيري از هرگونه اتلاف فرصت ، با تشخيص خطاها و شكاف هاي عملكردي ، راه هاي بهبود را شناسايي كند و با برنامه ريزي مناسب به اجراي راهكار هاي بهبود اقدام نمايد تا از اين طريق كيفيت مديريت مدرسه را ارتقا بخشيده و افزايش و بهره وري را ممكن سازد .

 

ميثاق نامه

ميتاق نامه اوليا و دانش آموزان

 

                كتابهاي پايه سوم

*بخوانيم *بنويسيم *قرآن
*هديه هاي آسماني *علوم *رياضي

 

 

  

 

نمونه سوال رياضي دوم ابتدايي

 

 

 

 

 

برندگان مسابقات حفظ و قرائت قران كريم ، احكام و اذان ، طرح جابر بن حيان ، نويسنده كوچك و فعاليت ياددهي و يادگيري نوروز اعلام گرديد لطفا از قسمت برترين ها ديدن فرماييد .

تصاوير فعاليت هاي مختلف دبستان در قسمت آلبوم به نمايش گذاشته شده است .

برندگان مسابقات كتابخواني ويژه همكاران

برندگان مسابقات كتابخواني ويژه اوليا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس : تهران، فلكه دوم تهرانپارس، خيابان جشنواره، پلاك 270
تلفن : 77705152
دورنگار : 77705152
رايانامه : school@pichakschool.ir